Rätt utrustning, i rätt tid, på rätt plats.

Tagg: Principles of Personal Defence

Min vardag med Jeff Cooper

OBSERVERA: I Sverige gäller svensk lag vad beträffar Nödvärn och Nöd. Jag föreslår att du bekantar dig med dessa lagrum så att du förstår dom och de möjligheter – men även begränsningar – som de innebär. För våld som utövas av t.ex. polis, ordningsvakter och militärer i sammanhang andra än direkt Nödvärn gäller annan lagstiftning. Den amerikanska […]

© 2017 - Taktiskt.se